Our project with Groot Nicolaaskoor

(For English see below)

Vorige maand ging een bijzonder project in première; Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn in een versie voor koor en saxofoonkwartet! We hadden de eer deze prachtige muziek samen met het Groot Nicolaaskoor onder leiding van Paul Mirck uit te voeren. Het concert vond plaats op 4 mei in de Paaskerk in Baarn.
Sinds 2016, toen we enkele delen uit de kwartetversie van Die Sieben Letzte Worte opnamen op onze debuut cd ‘The Last Words of Christ’ (Challenge 2016), hebben we het hele werk regelmatig uitgevoerd. We houden van het stuk en proberen onze versie met zoveel mogelijk respect voor de muziek te vertolken. Toen het Groot Nicolaaskoor ons benaderde met de vraag hen te begeleiden in de koorversie waren we gelijk enthousiast. Lees hier de recensie van het concert en bekijk onze video’s. Er zijn plannen om Haydns meesterwerk in de toekomst vaker uit te voeren met koor. We houden u op de hoogte!

A special project premiered last month; Die sieben let Worte unseres Erlösers am Kreuze by Joseph Haydn in a version for choir and saxophone quartet! We had the honor of performing this beautiful music together with the Groot Nicolaaskoor under the direction of Paul Mirck. The concert took place on 4 May in the Paaskerk in Baarn.
Since 2016, when we released some parts of the quartet version of Die Sieben Letzte Worte on our debut CD “The Last Words of Christ” (Challenge 2016), we have performed the entire work regularly. We love the piece and try to interpret our version with the utmost respect for the music. When the Groot Nicolaaskoor approached us with the request to accompany them in the choir version, we were immediately enthusiastic. Read the review of the concert here and watch our videos. There are plans to perform Haydn’s masterpiece with choir more often in the future. We will keep you informed!

Share:

There is one comment on Our project with Groot Nicolaaskoor

Leave a Reply

Subscribe and receive the following

  • updates over our newest projects
  • information about upcoming concerts
  • always hear about our news